izivumelwano

17 KuNhlangulana 2020

Ibanga 9

Umsebenzi womfundi

Sebenzisa izivumelwano ezifanele ukuze le misho izwakale kahle.

a)      Intokazi le isho ngezwi __________________mnandi.

b)      Le mbali isho ngebala____________________mhlophe.

c)       Izinwele zayo_____________nsundu azigundwa.

d)      Azithandeki izithombe zabantu ____________nqunu.

e)      Umashudula washada nezinsizwa____________qatha.

f)       Kuthiwa le ntokazi ipheka ukudla_______________mnandi.

g)      Izinsizwa ___________mbalwa ezingazidela ukuyokhuluma nale ntokazi.

h)      Olukababa uthando________banzi.

i)        Kubalulekile ukuqala ngezinto __________mqoka.

j)         

Lesson Files
Lesson Questions