Afrikaans Lessons for Grade 11

Taal- Trappe van vergelyking

Goeie middag leerders! Good Afternoon learners. Vandag sal julle hierdie aktiwitiet oor trappe van vergelyking voltooi. Trappe van vergelyking in Engels is 'Degrees of comparison'. Byvoorbeeld, groot, groter en grootse en goed, beter en beste. https://www.youtube.com/watch?v=f__ubxyDisc

View
Begripsvrae

Goeie middag leerders!

View
Begripsvrae

Die antwoorde vir die aktiwiteit.

View
Kort antwoorde

Antwoord van 1.1 tot 1.20. Gebruik 'n epos om vir my 'n prentjie te stuur.

View
Opsomming

Maak n opsomming van die leesstuk deur die belangste 10 punte neer te pen

View